Onko teidän kylppärissä mukavuus- vai lattialämmitys?

Kylpyhuoneremonteissa kysytään usein lattialämmityksestä. Toimiiko se sähköllä vai vesikiertoisesti? Pitääkö lattialämmityksen olla aina päällä? Kuka maksaa energian? Jos lattialämmitystä ei ole, niin voiko sen asentaa? Jos asentaa lattialämmityksen, niin saako kylpyhuoneen patterin poistaa? Kenen vastuulla on korjaus, jos lattialämmitys menee rikki? Mikäli näitä asioita ei selvitetä muutostyön alussa, osakas saattaa joutua maksumieheksi tai korjaaviin toimenpiteisiin.

Kuka maksaa lattialämmityksen energian?

Kylpyhuoneen lämmityksestä huolehditaan yleensä vesikiertoisella lämmityspatterilla. Tällöin patteri on osa ns. taloyhtiön perusjärjestelmää. Perusjärjestelmän osaa ei saa poistaa ilman taloyhtiön lupaa. Jos kuitenkin patteri halutaan muutostyössä poistaa, niin tilalle tulee järjestää vastaavan lämmitystehon tuottava elementti. Osakas saattaa ehdottaa patterin korvaamista sähköisellä lattialämmityksellä. Tässä yhteydessä osakkaalle tulee kertoa, että perusjärjestelmään energia tulee taloyhtiön lämmönjakohuoneen kautta mutta osakkaan asentaman lattialämmityksen sähkö otetaan hänen omasta huoneistosähköstään eli osakas maksaa sähkön omassa sähkölaskussaan. Mikäli osakas edelleen haluaa tehdä muutostyön, tulisi tästä muutoksesta tehdä merkintä isännöitsijäntodistukseen. Nimittäin uusi osakas tilanteen havaittuaan saattaa muuten vaatia perusjärjestelmän osan palauttamista, jotta hänen ei tarvitse maksaa pesuhuoneen lämmityksestä kalliin sähkön aikana.

Mikäli kylpyhuoneessa on alun perin lämmitys lattian kautta, niin silloin tämä on taloyhtiön perusjärjestelmä. Vanhoissa 70-/80-lukujen taitteen rivitaloissa kuitenkin ongelmana voi olla käyttövesikiertoinen lattialämmitys. Koska järjestelmässä kiertää paineellinen vesi, niin mahdollinen vuoto aiheuttaa nopeasti mittavan vesivahingon rakenteiden kastuessa. Koska kyseessä on perusjärjestelmä, se on taloyhtiön vastuulla. Se voidaan korvata sähköisellä lattialämmityksellä mutta silloin taloyhtiön ja osakkaan tulee sopia sähkönkäytön korvausmenettelystä. Toinen vaihtoehto olisi rakentaa pesuhuoneeseen patterilämmitys.

Uudemmissa 2000-luvun kiinteistöissä voi olla vesikiertoinen lattialämmitys, mutta tällöin järjestelmä on toteutettu eri tavalla. Vesikierto on suljettu, eli siinä kiertää sama vesi lämmönvaihtimen kautta. Jälleen talon alkuperäisenä asennuksena, järjestelmä kuuluu taloyhtiön vastuulle.
Mukavuuslattialämmitys tarkoittaa sitä tilannetta, kun kylpyhuonetta lämmitetään perusjärjestelmän avulla, mutta osakas voi kytkeä lattian sähkölämmityksen halutessaan päälle. Sähkön kulutus tulee huoneistosähkön mukana asukkaan kustannuksiin. Tässä yhteydessä on huomioitava, että maanvaraisissa lattioissa suositellaan lattialämmityksen pitämistä jatkuvasti päällä, jotta kylpyhuone pysyy kuivana.

Mitä vastuunjakotaulukko sanoo asiasta?

Alkuperäinen lattialämmitys kuuluu aina taloyhtiön kunnossapitovastuulle. Osakkaan muutostyönä asennuttama lattialämmitys on osakkaan vastuulla.
Yhtiölle kuuluvaa perusjärjestelmän osaa ei saa poistaa ilman taloyhtiön lupaa.

Mitä olennaista merkitystä tällä asialla on?

Mikäli taloyhtiö tekee linjasaneerauksen ja samalla kaikki kylpyhuoneet uusitaan, niin uusi varustus muodostaa uuden perustason. Esimerkiksi kaikkiin kylpyhuoneisiin tulee mukavuuslattialämmitys, vaikka sitä aiemmin ei olisi ollut. Näin varustus on edelleen taloyhtiön vastuulla.
Vinkiksi sanoisin, että suuremmat kustannukset vesikiertoisten lämmityspatterien poistoissa voi välttää jättämällä sen sulut piiloon kattopaneelin alle. Näin on merkittävästi helpompi palauttaa patteri käyttöön, mikäli osakas näin haluaa.

Kylpyhuoneremontin valvonnassa kannattaa aina käyttää ammattilaista.
KIAS:n asiantuntijoilla on näistä asioista vahva osaaminen.

Blogin on kirjoittanut Pertti Moilanen, KIAS:n tekninen asiantuntija

Lahjakortti